تخريب ارگ تبريز

تخريب #ارك_تبريز
بعداز تخريب اين اثر تاريخي و باقي موندن فقط يك ديوار، براي گسترش مصلي درحال ساخت وسازهايي هستن كه باعث تخريب باقي بنا ميشه
#ننگ_بر_حكومت_ضدايراني
#خبرنگار_فرداي_ما
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
Fardae MaMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram