اينم از سخنان امام جمعه آستارا به مناسبت روز خبرنگار

😁 اينم از سخنان امام جمعه آستارا به مناسبت روز خبرنگار!
تو حكومت سانسور و اختناق جز اين انتظاري نميشه داشت!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram