اعلام حمايت شاهين ذوقي تبار از زندانيان سياسي در اعتصاب

#شاهين_ذوقي_تبار از زندانيان اعتصابي در پيامش رژيم را به قوم مغول كه براي نابودي #ايران آمده تشبيه كرد و گفت:تا آخرین قطره خون خود و تا قبول درخواست‌هایمان به اعتصابمان ادامه می‌دهیم
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram