وعده هاي ديروز، دروغ هاي امروز


وعده هاي ديروز، دروغ هاي امروز!
قرار بود بهره بانكي حذف بشه الان سرمايه مردم رو بالا كشيدن پس نميدن!
#اين_همه_ظلم_به_ملت_ننگ_بر_اين_حكومت !
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram