😷 شاخص کیفیت هوا در #اصفهان روی عدد 237 قرار گرفت!

😷 شاخص کیفیت هوا در #اصفهان روی عدد 237 قرار گرفت!
آلوده ترين شهرهاي اين استان:شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و سگزی 
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram