تجمع در حمايت از درياچه اروميه

👏👏👏 تجمع در حمايت از #درياچه_اروميه / 23تير
دریاچه ارومیه دارد جان می‌دهد
دولت به قتل آن فرمان می‌دهد
در پايان، معترضين جاده اصلي #تبريز - اروميه را بستند.

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram