تحريم جديد آمريكا عليه رژيم ايران

📣 تحريم هاي جديد آمريكا عليه رژيم ايران 📣
آسوشيتد پرس:
🔸 آمريكا تحريم هاي جديد عليه 18 فرد، گروه و شبكه هاي وابسته به رژيم #ايران اعمال كرد.
🔸 این تحریمها در رابطه با فعالیتهای غیرهسته‌یی شامل حمایت از توسعه موشک بالستیکی است.
🔶 از جمله موارد مورد تحريم:
🔸 7 گروه و 5فرد که به ارتش رژیم ایران یا به سپاه پاسداران کمک رسانده‌اند
🔸 یک گروه جنایی فراملیتی مستقر در ایران
🔸 دو گروه دیگر در ارتباط با برنامه موشکی رژیم ایران
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram