آبرنگ - شعري تقديم به پسري كه نميداند آرزو چيست!

نميدانم اين آرزو چيست
كجا هست و در خانه كيست
بگو رنگ و بويش چه جور است؟

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram