تجمع غارت شدهاي كاسپين در كرمان

✴️ 26تير-چندين هزار نفر از غارت شده هاي #كاسپين در #كرمان در اعتراض به غارت اموال شان براي چندمين بار راهپيمايي كردند.
#اين_بانك_مركزيه_يا_مركز_دزديه
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram