اعترافات جديد علي فلاحيان

اعترافات #علي_فلاحيان
وزارت اطلاعات پوشش لازم داره،مامور اطلاعات در پوشش كار بازرگاني، خبرنگاري،چه تو داخل و چه خارج براي جمع آوري اطلاعات ميره
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram