رژیم ایران کماکان اصلی‌ترین حامی #تروریسم در سال ۲۰۱۶بود

🔺گزارش سالانه وزارت‌خارجه آمریکا: رژیم ایران کماکان اصلی‌ترین حامی #تروریسم در سال ۲۰۱۶بود
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram