كارنامه #فرهادرهبر كه رئيس #دانشگاه آزاد شد

كارنامه #فرهادرهبر كه رئيس #دانشگاه آزاد شد:
-تصفيه و اخراج دانشجويان معترض
- نصب گيتهاي امنيتي و دوربينهاي مدار بسته 
- دستور حمله به كوي دانشگاه درسال88
- وارد کردن افرادی بدون صلاحیتهای علمی کافی در هیأت علمی
- اخراج و بازنشستگی اجباری تعدادی از اعضای هیأت علمی 
- ایجاد فضای امنیتی و پادگانی و خودسانسوری در دانشگاه 
- تخصیص بودجه‌ها و هدایت پروژه‌ها به سمت افراد و محل‌هایی در دانشگاه که با سلیقه سیاسی و جناحی
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram