دانشجوها به خاطر پروژه دير برگشتن، توي #خوابگاه راه شون نميدن

😡😡😡 ديشب- دانشجوها به خاطر پروژه دير برگشتن، توي #خوابگاه راه شون نميدن!
خوابگاه #دانشگاه_خوارزمي !
ساعت12 شبه و دانشجوها تو خيابون هستن!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram