انتشار حرف هاي خامنه اي در مورد فيلم ماجراي نيمروز

بعد از بالاگرفتن اختلافات باندي در مورد فضاحت فيلم #ماجراي_نيمروز مجبورشدن حرفاي خامنه اي رو منتشر كنن.
بودجه فيلم توسط #سپاه تامين شده
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram