جلوگيري از شركت مردم در تشيع جنازه اصغر نحوي پور


⚫️ از شركت مردم در تشييع جنازه #اصغر_نحوي_پور جلوگيري شد و شرط تحويل پيكر او به خانواده اش عدم برگزاري مراسم عنوان شد...
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram