اين همون دكتر متخصص سرطان هست كه از آمريكا ديپورت شد!

اين همون دكتر متخصص سرطان هست كه از آمريكا ديپورت شد!
#محسن_دهنوي عضو بسيج #دانشگاه_شريف در مراسم روز دانشجو
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram