تو حكومت آخوندها نايب رئيس فراكسيون زنان هم باشي براي خروج بايد اجازه همسر داشته باشي

تو حكومت آخوندها نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس رژيم هم كه باشي براي خروج از كشور بايد اجازه همسر داشته باشي!
- تو اگه كاري ميتوني بكني اول واسه خودت بكن!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram